За асоциацията | АСОЦИАЦИЯ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
8400 Карнобат, Промишлена зона Север  +359 888 599 511 / +359 899 000 066             ovoshtari@abv.bg
АСОЦИАЦИЯ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

За асоциацията

• Ръководство:
Председател: Минчо Гроздев
Членове на Управителния съвет: Ивайло Цветанов, Янко Лолов, Живка Гроздева, Сава Табаков, Анко Тодоров, Минчо Гроздев

• Мисия:
Асоциация на овощарите в България“ е неправителствена браншова организация, която действа в частна полза – на своите членове. Организацията е създадена през 2013-та г. и обединява производители на овощни култури в България – физически и юридически лица.
Мисията на „Асоциация на овощарите в България“ е защита на интересите на овощарите и подобряване на условията за производство на плодове в нашата страна.
Чрез своята работа организацията се стреми също така да допринесе за развитието на търговията с български плодове у нас и в чужбина.
Своите цели „Асоциация на овощарите в България“ постига чрез непрекъснат диалог както със своите членове овощари, така и с компетентните държавни институции – Министерство на земеделието, Държавен Фонд Земеделие, Агенция по безопасност на храните и др..Нашето ръководство постоянно следи и анализира условията за производство и проблемите в сектор овощарство. Една от основните задачи на асоциацията е да разработва и предоставя на съответните държавни органи предложения за решения на проблемите в сектора. Членове на организацията участват в срещи и дискусии с представители на държавната власт, целта на които е намирането на най-ефективните и устойчиви решения за сектор овощарство.


МЕНЮ

Начало
За Асоциацията
Мисия
Ръковоство
Контакти

8400 Карнобат, Промишлена зона Север
моб.: +359 888 599 511
+359 899 000 066
ovoshtari@abv.bg
ПОЛЕЗНО

Новини
Събития
Стани член
Устав


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни